Utwór – czym jest i dlaczego nie każdy przejaw działalności twórczej jest objęty ochroną prawonautorską
[Prawo autorskie]

8845956784_8693ecceda_c

Bardzo często spotykam się z pytaniami o to, co może być przedmiotem prawa autorskiego oraz kiedy dokładnie dane dzieło objęte jest ochroną prawnoautorską. W celu udzielenia jak najbardziej rzeczowej odpowiedzi w niniejszym wpisie skupię się głównie na wyjaśnieniu pojęcia utworu. 

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, który jest dobrem niematerialnym podlegającym ochronie prawnej jako przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Taka jest definicja ustawowa, która została dodatkowo uściślona poprzez wyliczenie kategorii dzieł, które mogą być utworami a będą nimi utwory:

  1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
  2. plastyczne;
  3. fotograficzne;
  4. lutnicze;
  5. wzornictwa przemysłowego;
  6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
  7. muzyczne, słowno-muzyczne;
  8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
  9. audiowizualne (w tym filmowe).

Zawarty w ustawie przykładowy katalog utworów jest katalogiem otwartym, co oznacza, że utworem mogą być też inne dzieła powstałe w wyniku działalności twórczej człowieka niż te które zostały wymienione w ustawie. Ponadto ustawodawca dla uściślenia pojęcia utworu podkreślił, że ochroną może być objęty jedynie sposób wyrażenia wyłączając przy tym odkrycia, idee, procedury, metody, zasady działania oraz koncepcje matematyczne.

Wydawać by się mogło iż ustawodawca w pełni logicznie i prosto wyjaśnił czym dokładnie jest utwór, ale czy na pewno?