[Nieuczciwa konkurencja]

grafika_nieuczciwa_konkurencja

Prowadząc własny biznes można spotkać się ze sprzecznymi z prawem działaniami konkurencji. Kopiowanie pomysłów, podszywanie się pod wypracowaną renomę, bądź innego rodzaju naśladownictwo wprowadzające konsumenta w błąd jest praktyką nieuczciwą, dlatego należy temu przeciwdziałać. W przypadku stosowania praktyk nieuczciwej konkurencji oferujemy pomoc w następującym zakresie:

  • doradztwo i obsługa prawna w zakresie powstałych sporów,
  • zabezpieczenie prawne know-how firmy,
  • doradztwo prawne w zakresie zgodności z prawem prowadzonych działań reklamowych.