[Prawo autorskie]

grafika_prawo_autorskie

Prawo autorskie umożliwia twórcy pełną kontrolę nad stworzonym przez niego dziełem. Szereg uregulowań prawnych jak również skomplikowany charakter prawa autorskiego często nastręcza twórcom wielu trudności w zakresie jego stosowania. Warto zatem mieć świadomość co do przysługujących nam praw oraz w pełni z nich korzystać. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to proste, dlatego możemy Ci w tym pomóc poprzez:

  • konstruowanie i analizowanie umów m.in. o stworzenie określonego utworu, przeniesienia autorskich praw majątkowych, licencji oraz zarządu nad dziełem,
  • doradztwo i obsługa prawna w zakresie dochodzenia roszczeń,
  • sporządzenie opinii prawnych z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych.