[Znaki towarowe]

grafika_znaki_towarowe

Znak towarowy to logo firmy, hasło, rysunek, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru i opakowania. Zarejestrowanie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym daje silną ochronę prawną, dlatego w szczególności należy z niej skorzystać. Zakładając firmę tworzysz jej identyfikację wizualną pod którą budujesz swoją renomę, warto zatem zadbać aby wysiłek ten zabezpieczyć przed nieuczciwą konkurencją. W zakresie znaków towarowych oferujemy:

  • zbadanie zdolności rejestrowej dla konkretnego znaku towarowego,
  • zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji w Urzędzie Patentowym,
  • przedłużenie ochrony zarejestrowanego znaku towarowego w Urzędzie Patentowym,
  • doradztwo oraz obsługa prawna w zakresie związanym ze znakiem towarowym.