[Dane osobowe]

grafika_dane_osobowe

W zakresie danych osobowych cały czas panuje osobliwa niewiedza wynikająca z faktu, że nie przykładamy do nich zbyt dużej wagi. Jednakże niewiedza nie zwalnia nas z obowiązku przestrzegania prawa. Przy prowadzeniu własnej firmy należy znać przepisy regulujące korzystanie, przetwarzanie oraz przechowywanie danych osobowych w bazach danych. Takimi bazami są bazy klientów danej firmy z której można korzystać dzięki uzyskaniu od nich na to zgody, jednakże korzystanie z takiej bazy wiąże się również z obowiązkiem zarejestrowania jej w GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). Kwestie dotyczące danych osobowych są istotne, dlatego nie można pozwolić sobie na ich zaniedbanie. Oferujemy:

  • rejestrację zbiorów danych osobowych w GIODO,
  • stworzenie pełnej dokumentacji z zakresu polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym.