[Ochrona wizerunku]

grafika_ochrona_wizerunku

Ochrona wizerunku jest regulacją prawną zapewniającą szczególną ochronę osób, których wizerunek został bez ich zgody wykorzystany. O ochronie wizerunku powinniśmy również pamiętać w zakresie specyfiki naszej pracy głównie w przypadku kiedy wykorzystujemy cudzy wizerunek w celach komercyjnych. Każde takie wykorzystanie powinno być podparte odpowiednią umową co do zakresu i celu jego wykorzystania. Prawo autorskie pozwala wykorzystywać wizerunek danej osoby także bez jej zgody, jednakże tylko w przypadku zachowania określonych warunków. Pracując w branży kreatywnej wielokrotnie wykorzystujemy swój i cudzy wizerunek warto jednak pamiętać aby właściwie go chronić. W tym zakresie oferujemy:

  • konstruowanie i analiza prawna umów związanych z wykorzystaniem wizerunku,
  • dochodzenie praw związanych z naruszeniem ochrony wizerunku.